Loka- ja viemärihuolto

Tyhjennämme kaivot, avaamme tukokset ja kuvaamme putkistot. Tulemme viipymättä kohteelle, teemme tarvittavat ensitoimepiteet ja huolehdimme vaadittavista jatkotoimista.

Lokahuolto
  • Lokakaivojen ja säiliöiden tyhjennykset
  • Pienpuhdistamojen tyhjennys ja uudelleenpanostus
Viemärihuolto ja putkistohuolto
  • Viemärin avaukset
  • Putkistojen kuvaus ja pesu
  • Puhdavesikaivojen pesut ja tyhjennykset
  • Viemäriputkistojen ja kaivojen sulatus
Erotinhuolto
  • Rasvanerottimen tyhjennys
  • Hiekanerottimen tyhjennus
  • Öljynerottimen tyhjennys, mittaus sekä huolto

Tuotamme kaivojen ja putkistojen huoltopalvelut tilauksesta tai määrävälein. 

Säännöllinen huolto pitää viemärijärjestelmät käyttökunnossa. Ennakoiva huolto on myös kustannutehokkaampaa kuin viemärin tukkeutumisen tai kaivon ylitäytön aiheuttama.